PROGRAM

8 maja 2016

 

1. Polityka i transcendencja - żydowskie Przymierza z Bogiem w myśli Erica Voegelina.


2. Szawuot - Dzień Nadania Tory i Tikun Tora - najdłuzsza noc w żydowskim kalendarzu.


3.Historia cenzurowania i niszczenia Talmudu przez Kościół Katolicki.

UNIWERSYTET OTWARTY BEJT MEIR

WYKŁADY STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

OBYCZAJE związane ze świętami żydowskimi w cyklu rocznym.
• a. Nowy Rok Drzew (Tu bi-szwat) jako mistyczna komunia człowieka i natury.
• b. Księga Estery - czyli intryga pałacowa wpisana w plan boskiej ekonomii zbawienia.
• c. Purim - żydowski karnawał. Purim-szpil - żydowskie jasełka.
• d. Pesach - Święto Wolności - nad-czas i nad-przestrzeń.
• e. Żydowski Pesach a chrześcijańska Pascha.
• f. Szawuot (Dzień nadania Tory) Tikun-Tora - zwyczaj całonocnego studiowania Ksiąg.
• g. Tisza be-aw - najsmutniejszy dzień w żydowskim roku. Sens i halachiczne zasady postu.
• Przymierze Abrahama i Przymierze Noego. “Obcy” i “swój” w perspektywie judaizmu.
• Odczytywanie kamieni. O żydowskich inskrypcjach nagrobnych.

Kultura i literatura jidysz
• Narodziny, dzieciństwo, społeczny awans i śmierć języka Żydów aszkenazyjskich.
• Mordechaj Gebirtig. Kobiety i dziewczyny z jego ballad.
• Kobiety w przestrzeni języka jidysz. Wokół książki Joanny Lisek: “Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz”
• Debora Vogel. Nowa strategia literatury. Ostatnie kwitnienie akacji...

Literatura
• Milena Jesenska i "ontologiczny fałsz" Kafki.
• Bruno Schulz, Alfred Kubin i G. G. Marquez - piewcy “rozpadających się miast”.
• Budowniczowie "zamków wewnętrznych: św. Teresa z Ávila i Franz Kafka.

Sztuka
• Jonasz Stern - komunizm, awangarda, wojna i Holocaust, nowoczesność, polityka, pamięć.
• O żydowskiej typografii i księgach

Problematyka społeczno-polityczna
• Kidusz Haszem (męczeństwo/śmierć za wiarę) w myśli rabinicznej.
• Naród i zagłada w ideologii syjonistycznej.
• Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm.
• Ludowy stereotyp Żyda a Zagłada
• Dojrzewanie i samoświadomość w obliczu zagłady - Dziennik Anny Frank.
• Misje chrześcijańskie wśród Żydów.
• Chasydzi - hipisi Pana Boga. Koncepcja człowieka we wczesnej myśli chasydzkiej.

Filozofia
• Średniowieczna myśl filozoficzna arabsko-żydowska
• „Inny” w filozofii Emmanuela Levinasa.
• Filozoficzne koncepcje Martina Bubera i ich polityczne konsekwencje.
• Uniwersalna filozofia religijna A. J. Heschla
• Spinoza - wyklęty geniusz.
• Walter Benjamin - dialektyka kabały?
• Pojęcie czasu. Między Atenami a Jerozolimą.

POBIERZ PROGRAM